Plugging Structural Engineers into today’s BIM workflow (in Dutch)

 

De belangrijke rol van Bouwkundige Ingenieurs in BIM

 

22/03/2016

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

Bouwkundige ingenieurs staan overal voor dezelfde uitdagingen, of ze nu werkzaam zijn in residentiële of kantoorbouw, infrastructuur, energiecentrales, stadiums en bijzondere constructies, of in een ander toepassingsdomein binnen de constructiewereld. Enerzijds wordt het architecturale ontwerp steeds uitdagender en moet er rekening gehouden worden met omgevingsfactoren en duurzaamheid, en anderzijds gaan ingenieurs de uitdaging aan om via gesofistikeerde berekeningen gedurfde en toch veilige ontwerpen te creëren met adequate en betrouwbare constructies als resultaat.

Een belangrijke taak is weggelegd voor de tekenaars, van wie verwacht wordt om duidelijke 2D en 3D tekeningen van het project met vele uitvoeringsdetails uit te werken.

En uiteraard zijn ook de bouwheer en de uitvoerders vragende partij naar duidelijke, transparante en up-to-date informatie.

Multi-disciplinaire communicatie is derhalve onontbeerlijk en dit roept om hulpmiddelen die op elkaar afgestemd zijn. Tegelijk moeten de eigenheid en de bijdrage van elke bouwpartner mét elk zijn specifieke software gerespecteerd worden. Tenslotte moet de informatie op elk ogenblik gedeeld en geraadpleegd kunnen worden op zowel desktop als mobiele apparaten (iPad, iPhone …)

BIM is van iedereen … Daarom moet BIM open zijn.

BIM is gebaseerd op het delen van informatie van virtuele modellen, met respect voor de betrokken bouwpartners en binnen een open werkplatform waarbinnen diverse softwareapplicaties op een intelligente manier met elkaar gegevens uitwisselen en delen.

Open BIM is ontstaan uit deze reële behoefte. De Open BIM werkmethodiek is daarom geen eigendom van een softwarebedrijf, en wordt gestuurd door de onafhankelijke organisatie buildingSMART.

In technische werkgroepen is een ISO-uitwisselingsformaat vastgelegd en wordt het continu uitgebreid (IFC = Industry Foundation Classes). Via een onafhankelijke certificering worden de deelnemende softwaretools getoetst zodat een optimale overdracht van de 3D modelinformatie is gegarandeerd. Programma A levert een IFC bestand (z.g. referentiemodel) dat door een programma B wordt ingelezen en verder wordt gebruikt als referentiemodel voor zijn detaillering.

 

Read the full White Paper in PDF ...