SCIA Engineer 19.1 - Design Accelerated

 

SCIA Engineer 19.1 navazuje na letošní hlavní verzi, SCIA Engineer 19, a přináší řadu významných rozšíření a nových funkcí zaměřených na návrh vícepodlažních budov, posudky ocelových a hliníkových konstrukcí, sdílení dat s jinými účastníky projektu a snadnou použitelnost programu. Všechny tyto novinky mají za cíl zvýšit produktivitu vaší práce při zpracování jak složitých a komplexních projektů, tak při řešení každodenních úloh.

 

Návrh betonových konstrukcí

Návrh ocelových konstrukcí

Posudky hliníkových konstrukcí:

Analýza a tvorba výstupní dokumentace

Interoperabilita a BIM

25/05/2018