SCIA Engineer 18.0

 

SCIA Engineer 18: zjednodušené používání, pokročilé materiály a rozšířená podpora BIM

SCIA Engineer 18 posouvá výpočtový software na vyšší úroveň s ohledem na každodenní použitelnost, aplikování moderních materiálů a sdílení dat. Vylepšili jsme ovládání programu zjednodušením a zkrácením základních operací a také automatizací běžně prováděných akcí. Rozšířená a přepracovaná rozhraní pro výměnu dat s programy Revit a Tekla Structures rozšiřují možnosti BIM. Do programu jsme také přidali podporu nových materiálů.

Více než v minulosti jsme do vývoje a testování verze SCIA Engineer 18 zapojili naše uživatele, kteří nám poskytli cennou zpětnou vazbu na konferencích, v přímých rozhovorech s našimi pracovníky a také hlasováním o tři nejžádanější vylepšení programu. Nemalou měrou také přispěli uživatelé, kteří se zapojili do programu SCIA Insider, kteří pomohli otestovat některé nové funkce a aktivně spolupracovali s naším vývojovým týmem.

SCIA Engineer 18 přináší:

  • Lepší použitelnost se zjednodušenými postupy vede k efektivnější práci a rychlejšímu zvládnutí programu novými uživateli.
  • Podpora moderních materiálů a stropních systémů rozšiřuje pole použitelnosti modulů pro normové návrhy (vláknobeton, AutoDesign spřažených stropů, posudky konstrukčního skla ...)
  • Rozšířené integrování do BIM díky aktualizovanému propojení s Revit a Tekla Structures
 

Lepší použitelnost se zjednodušenými postupy

Ať už jste zkušený uživatel nebo nováček ve SCIA Engineer, zjednodušené pracovní postupy, výchozí nastavení a další vylepšení Vám pomohou začít s Vašimi projekty rychleji a celkově zefektivnit Vaši práci s programem.

Moderní materiály a stropní systémy

Potřebujete připravit ekonomický a kvalitně zdokumentovaný návrh s využitím nových materiálů? Nová rozšíření pro betonové a spřažené konstrukce Vám mohou pomoci. Navíc, SCIA Engineer je prvním 3D výpočtovým softwarem nabízejícím integrované řešení pro návrh konstrukcí z vláknobetonu.

Rozšířená integrace do BIM

Nové možnosti propojení s programy Revit a Tekla Structures rozšiřují možnosti využití SCIA Engineer v BIM procesu.

30/04/2016