SCIA Engineer 17.1

 

Vyšší produktivita Vaší práce

SCIA Engineer 17.1 dále rozvíjí novinky a rozšíření představené ve verzi 17.0. Patří sem:

  • Rozšíření možností návrhu výztuže včetně automatického zahrnutí otvorů do výpočtu
  • Převodu vypočtené nutné plochy výztuže (mm2) na skutečné výztužné sítě (průměr a vzdálenost prutů)
  • Grafické zobrazení výsledků (jednotkových) posudků 2D dílců (dlouhodobé deformace a trhliny)
  • Aktualizované několika Eurokódových národních příloh
  • Zohlednění otvorů při použití metody zatěžovacích ploch pro výpočet roznosu zatížení
  • Redukci nahodilých zatížení podle americké normy ASCE
  • A další vylepšení ...
 

Posudky betonových konstrukcí

Novinky v návrhu a posudcích betonových prvků podle EN 1992-1-1 nabízejí kompletnější řešení s jasným, logickým a časově úsporným pracovním postupem. Využívat nyní můžete mnohem více automatických výpočtů a k dispozici máte vylepšené možnosti zobrazování výsledků.

BIM

Aktualizovali jsme propojení s Revit, aby podporovalo data spřaženého nosníku a průmyslově vyráběný nosník tak, abychom nabídli kompletní pracovní postup BIM zahrnující i výsledky návrhu těchto prvků.

Zatížení a generátory zatížení

Jedním z důležitých a časově náročných kroků ve fázi návrhu konstrukce je definování a aplikování zatížení. SCIA Engineer 17.1 v sobě zahrnuje několik vylepšení, která urychlují Vaši práci v této fázi návrhu a která odrážejí požadavky americké normy.

Obecné ovládání

30/04/2016