SCIA Engineer 17 - Pro vyšší efektivitu Vaší práce

 

Vyšší rychlost, efektivita a přehlednost díky implementaci špičkových technologií

SCIA Engineer 17 jako hlavní release roku 2017 přináší

řadu nových funkcí a vylepšení, které využívají nejmodernější technologie, aby poskytly uživatelům SCIA Engineer vyšší rychlost, lepší efektivitu a celkovou přehlednost při běžné každodenní práci i při řešení výjimečně náročných projektů.

Novinky pokrývají pět oblastí:

  • navrhování betonových konstrukcí,
  • navrhování ocelových konstrukcí,
  • interoperabilitu a BIM,
  • zatížení a generátory zatížení a
  • celkovou použitelnost software.

Inovace jsou završeny splněním závazku SCIA přispívat ke spokojenosti uživatelů a SCIA Engineer 17 poprvé přináší funkce a vylepšení, které vybrali samotní uživatelé.

 

Navrhování betonových konstrukcí

Komplexní a robustní řešení pro navrhování betonových sloupů, nosníků, desek a stěn představující efektivní, logický a časově úsporný pracovní postup.

V posledních letech se společnost SCIA zaměřuje na vývoj inovovaných funkcí pro navrhování železobetonu, které kombinují nejmodernější výpočtové metody, uživatelsky přívětivé prostředí, srozumitelnost prezentovaných výsledků a logický a plynulý pracovní postup podle Eurokódů.

Kompletní nový pracovní postup pro návrh 1D a 2D železobetonových dílců je nyní k dispozici v servisu (nabídce) Beton. Pokročilé funkce, jako např. návrh předpjatých konstrukcí, a také kompletní staré řešení návrhu betonových prvků jsou nyní v servisu (nabídce) Pokročilý beton.

Celkové řešení pro návrh železobetonových prvků je shrnuto v samostatném článku. (přečtěte si více)

Navrhování ocelových konstrukcí

Ekonomický návrh, přehledné a snadno ověřitelné výstupy a vyšší rychlost výpočtu při posouzení ocelových konstrukcí.

Posudek ocelových prutů ve SCIA Engineer 17 nabízí technologicky nové řešení rozšířené o několik nových funkcí. Nové řešení umožňuje navrhnout ekonomičtější profily díky implementaci doporučení vyplývajících z nedávného vědeckého výzkumu v oblasti klasifikace průřezů. Výstupní dokumentace je mnohem přehlednější a dostatečně jasná pro případné ověření posudku a jeho výsledků.

Návrh spřažených stropů

Interoperabilita a BIM

Efektivní spolupráce s partnery, řešení problémů v reálném čase.

Protože je BIM (Building Information Modeling) stále více akceptováno jako řešení efektivní spolupráce mezi partnery vytvářením a sdílením informací o stavebních projektech, SCIA dále rozšiřuje integraci SCIA Engineer do pracovních postupů BIM.

Zatížení a generátory zatížení

Snadno ověřitelná a univerzálnější automatická definice zatížení.

Jedním z kritických a časově náročných kroků ve fázi tvorby výpočtového modelu je definice a aplikování zatížení. SCIA Engineer 17 obsahuje několik vylepšení i v této oblasti. (přečtěte si více)

Všeobecná použitelnost software

Zvýšená efektivita při každodenní práci a lepší pochopení chování konstrukce díky novým rozšířeným možnostem zobrazení, širší mezinárodní uplatnění prostřednictvím dalších nových národních příloh Eurokódu a aktualizace US norem.

SCIA Engineer vždy vynikal ve vývojových inovacích realizovaných prostřednictvím výzkumu, využitím zpětné vazby od zákazníků a začleněním pokročilých technologií. Kromě toho verze SCIA Engineer 17 přináší poprvé inovace, které vybrali kolektivně uživatelé v mezinárodním průzkumu provedeném koncem roku 2016.

30/04/2016